m5
m3
mansett
manset1
manset

» YANGINI ANOTOMISI

 

 
 
 
 
 
 
 
Yanma, kimyasal bir olaydır. Belirli bir dereceye kadar ısınmış maddenin oksijen ile birleşerek kimyasal değişikliğe uğramasına yanma, kontrol altına alamadığımız yanma olayına ise yangın denir.
 

Yanmanın başlayabilmesi için şu üç unsurun bir araya gelmesi gerekir.

1- Yanıcı madde
2- Oksijen(hava)
3-  Isı

Bu üç unsur bir üçgenin kenarları ile temsil edilir. Buna Yangın Üçgeni denmektedir.

Belirtilen üç unsurun kontrolumuz dışında birleşmesi yangına sebebiyet verir. Bunlardan birinin ortamdan uzaklaştırılmasında ise yanma olayı son bulur.

Birinci unsur yanıcı madde, her zaman, her ortamda bulunabilir.

İkinci unsur oksijen, uygun atmosfer şartlarında her tür yangın için yeterli miktarda vardır. Havadaki oksijen yüzdesi %21'dir. Yangın tipine ve yanıcı madde özelliğine göre gerekli minimum oksijen oranı %14 - %18 arasında değişmektedir.

Üçüncü unsur ısı, bir cismin sıcaklığının artmasına neden olan etkidir ve özel şartlar dışında hiç bir yerde bulunmaz. Yeryüzünde var olan ısı kontrolumuz altındadır. Isı, kontrolumuz dışına çıkması durumunda, diğer unsurlarla birleşerek yangına sebebiyet verir. 

 

 

Tüm Hakları Saklıdır © 2014 KURTARIR