m5
m3
mansett
manset1
manset

» YANGIN İÇIN ÖNLEMLER

Küçük bir yangın başlangıcının, büyük alevlere dönüşmesini Önlemek amacıyla yapıların   projelendirme   anından itibaren   yangından korunma şartname ve yönetmeliklerine bağlı kalarak projelendirilmesi gerekir.
 
Kurum, kuruluş ve işyerlerinde yangını önleyici tedbirler iki kısımda ele alınır.
 
1- YAPISAL BAKIMDAN YANGINDAN KORUNMA
 
   - Yapılarda yanmaz veya yanması güç olan yapı malzemelerinin kullanılması.
   - Yangının yayılmasını önlemek amacıyla yangın bölümleri oluşturma,
   - Dumanların yayılmasını önlemek, için duvardan sızmaları Önleme,
   - Yangına yüksek derecede dayanıklı taşıyıcı yapı seçimi
   - Yangının etkilerinden korunmuş kısa kaçış yollarının sağlanması,
   - Ateşleyici ve yanıcı   malzeme kaynaklarının ayrılması,
   - Her an   çalışabilecek   durumda faal yangın söndürme cihazları 
     bulundurulmalıdır.
  
 
 
 
2-ORGANİZASYON BAKIMDAN YANGINDAN KORUNMA
  
     -İyi bir bina idaresi.
    -Gerekli yasakların konulması,
    -Sabit tesisatların sık sık kontrollerinin yapılması,
    -Yangınla savaş tatbikatının yapılması,
     -Kaçış yollarının işaretlenmesi ve açık tutulması
    -Acil ışıklandırma sisteminin kurulması,
    -Gereksiz yangın yükünün kaldırılması,
    -Korunma sistemi ve planın düzenli kontrolünün yapılması,
    -Düzenli bir şekilde alan tatbikatlarının yapılması gerekir.
 
EV VE İŞYERLERİNDE ALINACAK ÖNLEMLER
  
- Çatlak hatalı inşa edilmiş veya dolmuş bacalar yangın nedeni olabilir.
- Bacalar devamlı temizlenmelidir.
- Tavan arası ve bodrumlar temiz tutulmalıdır.
- Yanıcı maddeler evinizin veya işyerinizin uygun bir yerinde   saklanmalıdır.
- Soba, kalorifer ve mutfak ocaklarından çıkabilecek yangınlara dikkat edilmelidir.
- Çocukların ateşle oynamalarına engel olunmalıdır.
- Sigara içilmemesi gereken yerlerde bu kurala uyulmalıdır.
- Kaynak ve kesme işlemde çok dikkatli olunmalıdır.
- Elektrik donanımına ehliyetsiz kişiler el sürmemelidir.
- LPG   Tüplerinin    bulunduğu    mutfak    ve   banyolar sürekli havalandırmalıdır.
- Mutlaka uygun yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır.
 
Yangına   karşı korunmak   ucuzdur. Evinizde ve işyerinizde yangına karşı önlemler almak sanıldığı gibi pahalı değil, tam tersine ucuzdur. Üstelik yangına karşı korunma cihaz ve donanımları yüksek nitelikle ve sağlam olarak üretildikleri için uzun ömürlüdür ve yıllarca hizmet verebilirler.
 
YANGIN KAPINIZI ÇALARSA
  
 1. Telaşlanmayınız.
 2. Bulunduğunuz yerde yangın ihbar düğmesi var ise ona basınız.
 3. İtfaiye teşkilatına telefon ediniz.      
 4. Yangın yerini adresini   en kısa   ve doğru    şekilde bîldiriniz.
 5. Mümkün ise   yangının cinsini bildiriniz. (Bina, benzin, motorlu vasıta v.s)
 6. Yangını çevrenizdekilere duyurunuz.
 7. İtfaiye gelinceye kadar yangını söndürmek için elde mevcut vasıta ve  
     imkanlardan faydalanmaya çalışınız.
 8. Yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereleri kapatınız.
 9. Bunları   yaparken   kendinizi ve    başkalarını tehlikeye atmayınız.
10. Görevlilerden   başkasının  yangın   sahasına girmesîne mani olunuz. 

Tüm Hakları Saklıdır © 2014 KURTARIR